Nedeľné sv. omše

15.10.2011 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Dnes prichádzam s túžbou, aby viera vo vašich rodinách bola živá. Mojim želaním je, aby ste sa spoločne modlili svätý ruženec. Skrze túto jednoduchú modlitbu sa vaše srdcia otvoria pre Ježiša, môjho Syna, ktorý zapáli vaše srdcia mocou svojho Ducha. V srdciach, v ktorých horí oheň živej viery, horí oheň života a ním je Ježiš sám. A tak vaše rodiny nebudú chladné, ale bude v nich horieť oheň lásky a jednoty. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.