Nedeľné sv. omše

04.09.1997 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Milujem vás. I dnes som sem prišla, aby som utvrdila svoju lásku, ktorú cítim k vám. A preto vám hovorím: Nerobte si starosti, ak sa vám čokoľvek a kedykoľvek v živote nedobré udeje. Ak všetko vložíte do môjho Nepoškvrneného Srdca, ja svojou láskou a mojimi rukami premením všetko zlé na dobrú vec. Veď, deti, ja vás milujem. Dôverujte mi, aby ste mali vo svojom srdci vždy pokoj.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


07.09.1997 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje deti!
     Ďakujem vám všetkým, že ste opäť tu. Dietky, vidím do každého jedného srdca a vidím všetko, čo sa vo vašich srdciach deje. Upokojte svoje srdcia, odporučte sa do mojej lásky, nech vás nič iné nerozptyľuje. Môj malý národ, nesmierne ťa milujem a preto prosím, preto žiadam, aby ste sa všetci, deti, stali tlčúcim srdcom lásky. Aby ste sa všetci stali národom pokorným, jednoduchým a národom plným lásky a odhodlania patriť iba môjmu Synovi. Milujem vás.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


11.09.1997 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Ďakujem vám, že ste sa odhodlali a vložili ste sa do mojej dôvery, na ktorú som vás pozvala predchádzajúci štvrtok. A preto vás dnes pozývam, aby ste túto dôveru čím viac a viac utvrdzovali. Deti, chcem, aby sa celá farnosť osobitným spôsobom zasvätila môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. No zasväcujte i tých, ktorí sem prichádzajú a všetkých tých, s ktorými sa stretávate. Toto je vaša úloha do nasledujúceho posolstva, deti moje. Uvidíte, že vaše zasväcovanie sa môjmu Nepoškvrnenému Srdcu sa odrazí na vašom živote. Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


12.09.1997 - prostredníctvom Martina - nočná poklona pod krížom

Moje deti!
     Ďakujem vám, že ste i dnes prišli. Ďakujem vám za všetko. Som veľmi šťastná. Dnes nikto neodíde bez milosti. Som tu s vami a budem sa tu s vami modliť. Dúfam, že ako dnes sme tu zídení, zídeme sa aj inokedy.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


15.09.1997 - prostredníctvom Martiny - sviatok Sedembolestnej Panny Márie

Moje deti!
     Toto posolstvo vám zverujem, aby sa tento ľud polepšil. Deti, viac sa modlite za mládež, lebo ona potrebuje veľmi veľa modlitieb a pôstov. Deti, chcem, aby ste plnili moje výzvy a prosby a aby vaše srdcia boli čisté. Ty, môj malý národ, dokedy budeš urážať Boha a vášho Pána vo Sviatosti Oltárnej? Vaše srdcia nepoznajú lásku, lebo vám je ľahšie činiť hriech, ako sa mu vyhnúť. Prosím vás o vaše obrátenie. Chcem, aby ste sa obrátili, deti. Neželám si vaše zatratenie. Prosím, obráťte sa!
     U mnohých kňazov príde k rozdeleniu názorov a stratí sa jednota a tak ešte viac ľudí pôjde po ceste zatratenia. Sviatosti Oltárnej bude veľké popieranie. Mali by ste vydať svoje úsilie - zadržať trestajúcu ruku môjho Syna.
     Prosím o vaše obrátenie, pretože pre Slovensko Boh pripravil nádherný plán. Preto zachovajte si pevnú vieru. Neželám si vaše zatratenie, pretože vás milujem. Deti, milujem vás. Som Matka a Kráľovná všetkých sŕdc, Matka a Kráľovná celého ľudstva, Matka a Kráľovná celého vesmíru. Som Matka toho, ktorý obetoval z lásky za vás svoj život na kríži a svojou smrťou vás vykúpil. Deti, som Kráľovná pomoci a podávam vám svoju pomocnú ruku. Prijmite ju a vstúpte do môjho náručia, ktoré vás privedie do večnej radosti k Tomu, ktorý vás miluje.
     Deti, vaše srdcia sú pošpinené hriechom a preto otvorte srdcia pre lásku, ktorá je v každom z vás. Otvorte srdcia láske, ktorou je Boh, a pokoju, ktorý vám On denne zosiela. Prijmite najvyššiu Lásku, ktorá ma z veľkej lásky zosiela na Zem. Moje malé dietky, nesmierne vás milujem a chcem, aby ste milovali môjho Syna takou láskou, ako ja milujem vás.
     Milujem vás. Ďakujem, že ste počuli moje volanie.


18.09.1997 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Mám takú radosť, že s takou láskou a radosťou prijímate moje posolstvá. Milujem vás. Tak vás veľmi milujem, že toto slovo by som chcela, aby ste ho počuli stále vo svojom srdci. Dnes vám chcem povedať, aby ste dnes mysleli na svojich bratov a sestry vôkol seba. Neproste za seba, ale za svojich blížnych. Každý osobne proste za blížnych Nebeského Otca o polepšenie. Obetujte modlitby, pôsty, pomáhajte si navzájom dobrými skutkami a prejavujte vždy lásku. Nech v každom srdci láska zvíťazí.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


25.09.1997 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Túto farnosť mám veľmi rada a túžim, aby všetci boli obrátení a aby každé srdce spoznalo moju lásku. Vidím, ako každé srdce môjho dieťaťa v tejto farnosti je nepokojné. Cesta môjho náručia k vám je otvorená a pozývam vás, aby ste prišli do mojej záhrady lásky materinského náručia. Chcem, aby sa vyžalovalo každé jedno srdce v mojom objatí. Ja vypočujem všetkých. Deti, ja vás milujem väčšou láskou než vy mňa a môjho Syna. A preto chcem, aby ste sa pousilovali zväčšiť svoju lásku k môjmu Synovi a mne. Deti, ak by sa vaše srdcia snažili hlbšie spoznať lásku môjho Syna a mňa, a to dokážete, deti, nikdy by ste netúžili spoznať hriech.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.