Nedeľné sv. omše

15.09.2014 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Ďakujem vám za všetku vašu lásku. Teším sa z toho, že prichádzate ku mne s dôverou. Som vašou bolestnou Matkou, ktorá s vami súcití a ktorej nie je ľahostajné vaše utrpenie. Dnes ste sa zverili Ježišovi, nášmu Pánovi a mne, zasvätili seba a svoju krajinu našej láske. Obklopené láskou našich sŕdc budete pod mocnou ochranou. Ako vaša starostlivá Matka budem bdieť nad vami a chrániť svetlo živej viery v duši každého z vás. Nenechajte si nepriateľovi, ktorému som rozšliapla hlavu, zobrať lásku k Bohu a Božie dary. Nedajte sa znechutiť, ale zjednoťme sa v modlitbe, v ktorej budeme prosiť Ducha Svätého, aby ohňom pravdy a lásky obnovil svet. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.