Nedeľné sv. omše

Modlitby za duše v očistci

Drahé Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad dušami, ktoré sú na okraji predpeklia. Zachráň ich od ohnivého pekla, aby ťa mohli pocítiť v obrátení.
     24. jún 1995

Dušičky moje, oslavujte Boha. Pritisnite sa k Máriinmu Srdcu, nech môžete počuť jeho tlkot. Slávte Boha, nech jeho meno znie na slávu. Amen.
     6. november 1995