Nedeľné sv. omše

15.11.2014 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     S materinskou láskou sa vám prihováram a uisťujem vás, že je s vami moje požehnanie. Veľmi túžim, aby ste boli vytrvalé v spoločnej modlitbe vo vašich rodinách. Je to požehnaná chvíľa, v ktorej zakúšate Božiu blízkosť, lásku, požehnanie a v ktorej ste obdarované Božími darmi a milosťami. Vždy hľadajte príležitosť ku spoločnej modlitbe, ktorá vám pomáha rásť vo svätosti. Modlím sa s vami a želám si, aby ste zakúsili ako vás ľúbim a ako si prajem vaše šťastie. Chcem vás chrániť pred svetom pýchy, v ktorom človek túži po moci a oslavovaní sa. Túžim z vás vychovať deti jednoduché a pokorné, ktoré milujú Boha a budú ho oslavovať navždy v Nebi. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.