Nedeľné sv. omše

15.10.2020 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Dnes vás pozývam, aby ste sa spoločne modlili vo svojich rodinách svätý ruženec. Táto pokorná modlitba vás zjednocuje so mnou a tak vás môžem chrániť pred jedom zlého ducha. Napriek všetkému ťažkému čo zažívate, noste v sebe krásu Neba, ktorú vám darúvam pri našich stretnutiach. Modlite sa svätý ruženec zjednotené so mnou a tak budete rásť vo svätosti. Modlime sa spoločne aj za tých, ktorí sú oklamaní, aby našli Božie svetlo. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.