Nedeľné sv. omše

15.07.2003 - prostredníctvom Simony

Drahé moje deti!
     Milujeme vás. Dnes vás chcem vyzvať k milosrdnej láske. Chcem vás vyzvať, deti, aby vaše srdcia neboli tvrdé a zatvorené pre vašich blížnych. Vaše srdcia, deti, i srdcia vašich blížnych prahnú po láske. Ak vy otvoríte svoje srdcia pre všetkých, božia láska a milosť prenikne vás i všetkých vôkol vás. Dnes vás, deti, vyzývam, opätovne vyzývam, aby ste sa vydali na cestu lásky, ktorá vedie do Neba.
     Ďakujeme vám, že ste počuli moje volanie.