Nedeľné sv. omše

15.06.2020 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Som tu s vami, aby ste kráčali správnou cestou a nezišli z nej. Som pre vás kotvou záchrany v tomto rozbúrenom mori hriešneho sveta, aby ste pevné vo viere kráčali cestou cnostného, svätého života. Ste Božie deti a preto zotrvávajte v posväcujúcej milosti. Chráňte si nebeské dary, vzácne poklady, ktoré ste dostali od milovaného Trojjediného Boha, aby ste o ne neprišli svetským spôsobom života. Žite sväto, veď ste moje deti, deti svätej Matky. Ponáram vás do svätej lásky Ježišovho a môjho Srdca.