Nedeľné sv. omše

15.12.2015 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Blíži sa svätá noc, v ktorej budeme prežívať radosť z Božieho narodenia. Môj Syn Ježiš, ktorého som vložila do jasieľ, je ten istý, živý, prebývajúci v Eucharistii. Emanuel, najvzácnejší dar, ktorý prebýva s vami ako živý chlieb. On je pravý Boh, ktorému sa klaňajú všetky národy. Deti, poďte a klaňajme sa mu, nech vás prežiari svetlo lásky Betlehemského dieťaťa. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho materinského srdca.