Nedeľné sv. omše

15.12.2002 - prostredníctvom Simony

Moje dietky,
     milujem vás. Deti, práve ste v období, kedy máte svoje srdcia pripraviť na narodenie môjho Syna. I ja vám chcem povedať, aby ste sa stíšili, aby ste sa ponorili do hĺbky vašich sŕdc a rozjímali. Aby ste načúvali Duchu Svätému, ktorý je vo vás, aby ste načúvali jeho slovám. Deti, každým jedným stíšením sa dostávate mnohé milosti, preto využite tento vzácny čas naplno.
     Tak veľmi vás milujeme, drahé dietky, a ďakujeme vám, že ste počuli moje volanie.