Nedeľné sv. omše

Komisia pre skúmanie zjavení Panny Márie v Dechticiach bola zriadená 28.10.1998 pri Arcibiskupskom úrade v Trnave. Odvtedy sú zjavenia v štádiu skúmania cirkevnou autoritou.

Oznamujeme všetkým pútnikom, že púť ku krížu na prvú augustovú nedeľu - 9.8.2020 sa bude konať o 12:00 z námestia.
Treba však dodržiavať prísne opatrenia proti zamedzeniu šírenia nákazy COVID-19.

Preto prosíme, aby sa púte zúčastnili LEN púťnici zo Slovenska.

Zároveň prosíme pútnikov, resp. vedúcich skupín pútnikov, aby nám vyplini dotazník účasti na púti. Ďakujeme za pochopenie.

The pilgrimage in August 2020 will be only for people from Slovakia.
Die Pilgerreise im August 2020 wird nur für Menschen aus der Slowakei sein.
A 2020 augusztus zarándoklat csak Szlovákiából származik.


2020-07-15 - übermittelt durch den Martin