Nedeľné sv. omše

Komisia pre skúmanie zjavení Panny Márie v Dechticiach bola zriadená 28.10.1998 pri Arcibiskupskom úrade v Trnave. Odvtedy sú zjavenia v štádiu skúmania cirkevnou autoritou.

Oznamujeme všetkým pútnikom, že púť na prvú nedeľu v mesiaci november je plánovaná na 7.11.2021 o 12:00 z námestia.
O prípadných zmenách budeme včas informovať.
Zároveň treba dodržiavať aktuálne platné opatrenia proti zamedzeniu šírenia nákazy COVID-19 - RÚŠKA sú POVINNÉ.


2021-10-15 - übermittelt durch den Martin