Nedeľné sv. omše

Komisia pre skúmanie zjavení Panny Márie v Dechticiach bola zriadená 28.10.1998 pri Arcibiskupskom úrade v Trnave. Odvtedy sú zjavenia v štádiu skúmania cirkevnou autoritou.

Oznamujeme všetkým pútnikom, že púte na prvú nedeľu v mesiaci sú z dôvodu aktuálnych opatrení

ZRUŠENÉ

.
Ďakujeme za pochopenie.


2022-01-15 - übermittelt durch den Martin