Nedeľné sv. omše
Komisia pre skúmanie zjavení Panny Márie v Dechticiach bola zriadená 28.10.1998 pri Arcibiskupskom úrade v Trnave. Odvtedy sú zjavenia v štádiu skúmania cirkevnou autoritou.

Oznamujeme Vám, že púte ku Krížu a na Svätodušnicu sú až do odvolania zrušené. Prosíme všekých, aby sa spájali s nami v modlitbách za uzdravenie chorých a ukončenie šírenia vírusu. Ďakujeme za pochopenie.


2020-05-15 - Márton által