Nedeľné sv. omše

Komisia pre skúmanie zjavení Panny Márie v Dechticiach bola zriadená 28.10.1998 pri Arcibiskupskom úrade v Trnave. Odvtedy sú zjavenia v štádiu skúmania cirkevnou autoritou.

Oznamujeme všetkým pútnikom, že púť na prvú nedeľu v mesiaci september sa bude konať 6.9.2020 o 12:00 z námestia.
Treba však dodržiavať prísne opatrenia proti zamedzeniu šírenia nákazy COVID-19 - RÚŠKA sú POVINNÉ..

Preto prosíme, aby sa púte zúčastnili LEN púťnici zo Slovenska.

Zároveň prosíme pútnikov, resp. vedúcich skupín pútnikov, aby nám vyplini dotazník účasti na púti. Ďakujeme za pochopenie.

The pilgrimage in September 2020 will be only for people from Slovakia.
Die Pilgerreise im September 2020 wird nur für Menschen aus der Slowakei sein.
A 2020 szeptember zarándoklat csak Szlovákiából származik.


2020-09-15 - Márton által