Nedeľné sv. omše

Komisia pre skúmanie zjavení Panny Márie v Dechticiach bola zriadená 28.10.1998 pri Arcibiskupskom úrade v Trnave. Odvtedy sú zjavenia v štádiu skúmania cirkevnou autoritou.

Oznamujeme všetkým pútnikom, že púť na prvú nedeľu v mesiaci júl sa bude konať 4.7.2021 o 12:00 z námestia.
Treba však dodržiavať aktuálne platné opatrenia proti zamedzeniu šírenia nákazy COVID-19 - RÚŠKA sú POVINNÉ..


2021-07-15 - Márton által